MagicWave

MagicWave je u potpunosti digitalizirani TIG AC/DC izvor za zavarivanje koji se najčešće koristi za zavarivanje aluminija. Osim razlike u samoj snazi izvora struje koji se kreću u rasponu od 170 do 500 A, uređaji se razlikuju i po mobilnosti – od prenosivih uređaja do visokoučinskih stacionarnih sistema. MagicWave ima vrlo izdržljiv dizajn i izrazito intuitivni operativni koncept.

Prikazuje se 8 rezultata