01 2404 356 info@eurotehnika.hr

HPX-PRO uređaj za kompjutorsku radiografiju