01 2404 356 info@eurotehnika.hr

Stacionarna filtarska jedinica sa dvije odsisne ruke